Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Thăm lại hang Pác Bó – Hồ Chí Minh

Thăm lại hang Pác Bó – Hồ Chí Minh

Thăm lại hang Pác Bó – Hồ Chí Minh

Hai mươi năm trước ở hang này
Đảng vạch đánh Nhật, Tây
Lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu
Non sông gấm vóc có ngày nay.


20/ 2/ 1961

Xem thêm:  Mừng Đảng nhớ Bác - Nguyễn Quỳnh

Check Also

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm trăng của tác giả Hồ Chí Minh nói về lòng yêu trăng, …