Home / Bài thơ sách giáo khoa / Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Anh ! Ta tới rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.

Xem thêm:  Thơ cho ngày lễ tình nhân - Nguyễn Ngoạt

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …