Home / Bài thơ sách giáo khoa / Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

Trăng sao cũng hoá xứ người – Huy Cận

ơi! Ta tới rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.
Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.

Xem thêm:  Cuộc chia ly màu đỏ - Nguyễn Mỹ

Check Also

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát

Sa hành đoản ca Trường sa phục trường sa, Nhất bộ nhất hồi khước. Nhật …