Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Trồng cây – Hồ Chí Minh

Trồng cây – Hồ Chí Minh

Trồng cây – Hồ Chí Minh

Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây.
Chúng ta chuẩn bị từ ray,
Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà.


Ngày 30 tháng 5 năm 1959

Xem thêm:  Khu vườn sau nhà ngoại - Thanh Trắc Nguyễn Văn

Check Also

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm trăng của tác giả Hồ Chí Minh nói về lòng yêu trăng, …