Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Trồng cây – Hồ Chí Minh

Trồng cây – Hồ Chí Minh

Trồng cây – Hồ Chí Minh

Muốn làm nhà cửa tốt
Phải ra sức trồng cây.
Chúng ta chuẩn bị từ ray,
Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà.


Ngày 30 tháng 5 năm 1959

Xem thêm:  Bác ơi! - Tố Hữu

Check Also

Dân cày – Hồ Chí Minh

Dân cày – Hồ Chí Minh

Thương ôi! những kẻ dân cày, Chân bùn tay lấm suốt ngày gian lao Lại …