Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

Xem thêm:  Trở về chốn cũ - Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Check Also

Dân cày – Hồ Chí Minh

Dân cày – Hồ Chí Minh

Thương ôi! những kẻ dân cày, Chân bùn tay lấm suốt ngày gian lao Lại …