Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
cách mạng thật là sang.

Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005

Xem thêm:  Trọn bộ những bài thơ hay nhất của nhà thơ Yến Lan phần 2

Check Also

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm trăng của tác giả Hồ Chí Minh nói về lòng yêu trăng, …