Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
cách mạng thật là sang.

Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005

Xem thêm:  Sống yêu thương - Tùng Trần

Check Also

Dân cày – Hồ Chí Minh

Dân cày – Hồ Chí Minh

Thương ôi! những kẻ dân cày, Chân bùn tay lấm suốt ngày gian lao Lại …