Home / Bài thơ về giáo dục / Để học được … – Đào Công Điện

Để học được … – Đào Công Điện

Để học được … – Đào Công Điện

Để tìm sự cao rộng
Người dặn chúng tôi ngước lên

Học chở che những
Người cắt nghĩa vì sao bóng cây luôn râm mát

Hòng thấu được bao khôn ngoan minh triết
Người dạy phải biết lắng tiếng xa

Khi chỉ tay hướng ngà
Người bày cho chúng tôi đặt đôi vần thơ nho nhỏ

Và tất cả những điều đó
Chúng tôi tìm thấy ở một người
Mà lòng mình hằng tôn kính gọi Thầy ơi.

Xem thêm:  Học đời - Nguyễn Ngọc Đấu

Check Also

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Toán học là môn không khoa học Một cộng một bằng được bao nhiêu? Thường …