Home / Bài thơ về giáo dục / Phương trình vô nghiệm

Phương trình vô nghiệm

Phương trình vô nghiệm

Anh tìm em trên quỹ tích
Để định chiều di chuyển của
Nhưng tim em cố định một nơi xa
Nên chẳng biết tìm đâu ra

Cho hệ thức đời anh không lẻ bạn
Được cùng em khảo sát mộng
Ta song song đồng tiến tới ngày mai
Ôi sung sướng bên vô định

Nhưng nào biết tình yêu em biến nghịch
Anh và em ngăn cách số âm dương
Cho không gian trọn ngàn phương
Thì định nghĩa tình yêu là đau khổ

Ôi cũng chỉ vì hệ số
Phải cam đành ứng dụng một đôi câu
Cho tim anh nghiệm chứng
Và tìm em nơi vô cực

Theo giả thuyết tình ta không đẳng thức
Kết luận rằng hai đứa phải
Căn delta không thể tính được đâu
Thôi vĩnh biệt, xin vĩnh biệt!

Xem thêm:  Già gân - Trọng Văn

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …