Home / Bài thơ về giáo dục / Học ngược

Học ngược

Học ngược

Thời đại ngày nay vui quá chừng.
Hoàn thành Đại Học lại không mừng..
Cử nhân học ngược càng đau khổ.
Thạc Sĩ ngồi chơi nước mắt rưng.
Tốn sức hao tiền ai cũng biết.
Tài năng lãng phí vẫn chưa dừng.
Hỏi rằng chiến lược ngành sư phạm.
Sao nở bày ra chuyện chẳng đừng.

Bài họa 1

Sao nở bày ra chuyện chẳng đừng.
Học hành bằng cấp cũng chưa ưng.
Việc làm khó kiếm ngồi than thở.
Nghề nghiệp học rồi đứng đợi mong.
Trung cấp đang cần để phục vụ.
Cử Nhân đầy dẩy không ai dùng.
Phải cần học lại bằng Cao Đẳng.
Để có đi làm mới sướng sung.

Bài họa 2

Học ngược" đời nầy nào biết chừng.
Nỗi lo muôn thủa có gì mừng.
Nhắn người quân Tử xin đừng thế!
Hỏi bạn ân nhân mấy khoan rưng.
Thạc sĩ thừa rồi ai chẳng biết..
Cử nhân thiếu việc tiếp không dùng.
Cán cân đào tạo buồn như vậy.
Xoa xuýt, xuýt xoa bởi chữ đừng!!!

Bài họa 3

Ngày đi đại học sướng vô chừng.
Tốt nghiệp ra trường nước mắt rưng.
Của sức thầy u không đếm được.
Lao tâm tuổi trẻ chẳng đo dừng.
Gia đình tạo dựng niềm tin -chán.
Chính phủ phê xong chiến lược- mừng.
Kiếm việc bây giờ trăm phí tổn.
Quan liêu kiểu ấy nói hay đừng.

Bài họa 4

Tương lai đất nước Việt nên mừng.
Thạc sĩ đi dzìa lội xuống bưng.
Bán dạo, kéo xe đầy học vị.
Mò chình, bắt ốc lắm danh xưng.
Ngoại bang thấy thế mà kinh ngạc.
Thế giới nhìn đây thấy sượng sùng.
Chiến lược ngành sư ta tuyệt thế.
Đỉnh cao trí tuệ xưa nay từng.

Check Also

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Định nghĩa vui môn học – Bích Huyết Trân Tình

Toán học là môn không khoa học Một cộng một bằng được bao nhiêu? Thường …