Home / Bài thơ về Sài Gòn / Sài Gòn thương – Minh Long

Sài Gòn thương – Minh Long

Sài Gòn thương –  Minh Long

Vần thơ lưu bút nhớ Sài Gòn
một lòng mãi sắc son
Thương quá một thời đầy
Duy Tân bóng mát giòn

Ta vốn chung đường ướp
Sài Gòn đẹp quá tựa bài thơ
Cùng EM sánh bước tình ngây
Ngày tháng tươi hồng bao

Sài Gòn hai chữ viết vần hoa
Để nhớ và thương nơi kiếp xa
Đất khách hoài mong ngày hội ngộ
Quê hương dấu ái ngự trong ta

Ta sẽ viết hoài để nhắc nhau
Sài Gòn muôn thuở đẹp tươi màu
Cho dù đầy
Thương quá Sài Gòn nhớ biết bao…

Xem thêm:  Tìm thêm từng ấy dại khờ - Nguyễn Quỳnh

Check Also

Mưa chiều Sài Gòn – Phú Sĩ

Mưa chiều Sài Gòn – Phú Sĩ

Chiều mưa buồn rơi theo bước chân ai Lối ta qua sao cứ dài thêm …